Informaţie Generală

fgdsw

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) a fost constituit ca persoană juridică de drept public la 01 iulie 2004 în baza Legii Republicii Moldova nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-34/169 din 20.02.2004 ).

Obiectivele principale ale FGDSB sunt protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.

FGDSB garantează depozitele persoanelor fizice și juridice de drept privat, rezidente și nerezidente, constituite în monedă națională și în valută străină în băncile licențiate din Republica Moldova.

În cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, FGDSB garantează onorarea acestora fiecărui deponent în limita plafonului de garantare.

La formarea mijloacelor Fondului sunt admise și obligate să participe toate băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei.

Pe lângă atribuțiile specifice unei scheme de garantare a depozitelor, FGDSB este administrator al fondului de rezoluţie bancară în baza Legii Republicii Moldova nr. 232 din 03.10.2016 privind redresarea şi rezoluţia băncilor, având drept scop acumularea resurselor financiare pentru acoperirea necesităţilor legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluţie.