Informaţie generală

fgdsw

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar a fost constituit ca persoană juridică de drept public la 01 iulie 2004 în baza Legii Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar ( publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-34/169 din 20.02.2004 ).

Scopul principal al activităţii Fondului constă în garantarea depozitelor persoanelor fizice din băncile licenţiate, în condiţiile şi limitele prevăzute de Lege.

Fondul garantează depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de rezidenți și nerezidenți persoane fizice în băncile licențiate.

Fondul compensează plata depozitelor garantate în cazul în care acestea devin indisponibile.

La formarea mijloacelor Fondului sunt admise şi obligate să participe toate băncile licenţiate de Banca Naţională a Moldovei.