Informaţie Generală

fgdsw

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB) a fost constituit ca persoană juridică de drept public la 01 iulie 2004 în baza Legii Republicii Moldova nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-34/169 din 20.02.2004 ).

Obiectivul primordial al activității FGDSB este de a garanta depozitele constituite în bănci, a proteja interesele deponenților și a contribui la stabilitatea sistemului financiar.

Pentru a asigura funcționarea schemei de garantare a depozitelor FGDSB administrează Fondul de acoperire a depozitelor bancare în calitate de fond de resurse financiare independent, fără personalitate juridică.

Fondul de acoperire a depozitelor bancare garantează depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de persoane fizice și persoane juridice, atât rezidente cât și nerezidente, în toate instituțiile membre.

În cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, FGDSB garantează compensarea acestora fiecărui deponent în limita nivelului de acoperire.

La formarea mijloacelor Fondului sunt admise și obligate să participe toate băncile licențiate de Banca Națională a Moldovei.

Pe lângă atribuțiile specifice unei scheme de garantare a depozitelor, FGDSB este administrator al fondului de rezoluție bancară în baza Legii Republicii Moldova nr. 232 din 03.10.2016 privind redresarea şi rezoluția băncilor, având drept scop acumularea resurselor financiare pentru acoperirea necesităților legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluţie.