Informaţie Generală

fgdsw

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar a fost constituit ca persoană juridică de drept public la 01 iulie 2004 în baza Legii Republicii Moldova nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-34/169 din 20.02.2004 ).

Principalele obiective ale Fondului sînt protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.

Fondul garantează depozitele persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, persoanelor juridice de drept privat constituite în monedă națională și în valută străină în băncile licențiate din Republica Moldova.

În cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, Fondul garantează onorarea acestora fiecărui deponent în limita plafonului de garantare.

La formarea mijloacelor Fondului sînt admise şi obligate să participe toate băncile licenţiate de Banca Naţională a Moldovei.