MECANISMUL ONORĂRII DEPOZITELOR GARANTATE

În cazul în care depozitele unei/unor bănci devin indisponibile, Fondul de garantare compensează acestea depozite persoanelor fizice și juridice de drept privat, rezidente și nerezidente, în limita plafonului de garantare.

Data indisponibilității depozitelor se consideră data adoptării de către Banca Națională a Moldovei a deciziei de aplicare a instrumentelor de rezoluție sau de retragere a licenței și de inițiere a procesului de lichidare silită a băncii.

Fondul începe onorarea depozitelor garantate în cel mult 12 zile de la data indisponibilității depozitelor băncii/băncilor față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită.

În același timp, informațiile privind plata depozitelor indisponibile, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii/băncilor, după caz, mandatate să efectueze plata, condițiile și formalitățile necesare obținerii depozitelor garantate se publică în subdiviziunile băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită, pe pagina electronică oficială a Fondului și în cel puțin 2 ziare de circulație națională.

Plata depozitelor garantate se efectuează în lei moldovenești. Depozitele în valuta străină se onorează prin plata echivalentului lor în lei moldovenești la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilității depozitelor.

Plățile se efectuează integral în limita plafonului de garantare, în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată, nemijlocit de către Fond ori prin intermediul băncii/băncilor-mandatar. Banca-mandatar este o bancă care deține licența Băncii Naționale a Moldovei și este mandatată de către Fond să efectueze plata depozitelor garantate către deponenți. În toate subdiviziunile sale în care se va efectua plata depozitelor garantate, banca-mandatar va afișa informația privind exercitarea funcțiilor de bancă împuternicită de către Fond pentru efectuarea acestor plați.

Plata depozitelor garantate poate fi efectuată și altor persoane în conformitate cu legislația Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moștenitor, etc.).

Plata depozitelor garantate deschise în favoarea unui copil minor se efectuează către părinții sau tutorii/curatorii acestuia.

Depozitele garantate ale deponenţilor care nu au fost ridicate de la banca-mandatar în timpul acțiunii contractului de mandat, se plătesc nemijlocit de către Fond în baza solicitărilor.