Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 2.905,2 mii lei

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 2.905,2 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2006, precum şi datorită venitului obţinut din activitatea investiţională.
Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 26.962,8 mii lei.
La data de 29 iunie 2006, de către Banca Naţională a Moldovei a fost retrasă autorizaţia Băncii Comerciale „Businessbank” S.A. privind desfăşurarea activităţii financiare. În legătură cu aceasta, la data de 28 iulie 2006, prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Fondului a fost exclusă din Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului Banca Comercială „Businessbank” S.A..
Astfel, la formarea resurselor Fondului în prezent participă 15 bănci autorizate.