Pe parcursul trimestrului I al anului curent, de catre firma de audit Ernst & Young S.R.L. au fost verificate si confirmate Rapoartele financiare ale Fondului pentru anul 2005.

In luna aprilie Fondul a dat publicitatii Raportul financiar anual si opinia firmei de audit.
De asemenea, a fost incasata contributia trimestriala pentru trimestrul I al anului 2006 în suma totala de 2,507.0 mii lei. Toate bancile autorizate din Republica au asigurat achitarea contributiei trimestriale în termenele stabilite de legislatia in vigoare.
In rezultatul gestionarii eficiente a resurselor financiare, Fondul, pe parcursul anului 2005, a inregistrat venituri din activitatea investitionala în suma totală de 1,023.5 mii lei care au fost indreptate la majorarea mijloacelor destinate garantarii depozitelor.
Astfel, la situatia din 30 aprilie 2006 mijloacele Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice alcatuiesc 24,057.6 mii lei.