Pe parcursul trimestrului I al anului curent, de catre firma de audit Ernst & Young S.R.L. au fost verificate si confirmate Rapoartele financiare ale Fondului pentru anul 2006.

La data de 20 aprilie 2007 Consiliul de administraţie a aprobat Raportul de activitate pentru anul 2006 al Fondului, care s-a prezentat Parlamentului Republicii Moldova. De asemenea, în luna aprilie Fondul a dat publicitatii Raportul financiar anual si opinia firmei de audit.
Ca rezultat al gestionarii eficiente a resurselor financiare, Fondul pe parcursul anului 2006 a inregistrat venituri din activitatea investitionala în suma totală de 1.291,9 mii lei, care au fost indreptate spre majorarea mijloacelor destinate garantarii depozitelor.
Pînă la data de 24 aprilie Fondul a incasat contributia trimestriala pentru trimestrul I al anului 2007 în suma totala de 2.877,3 mii lei. Toate bancile autorizate din Republica au asigurat achitarea contributiei trimestriale în termenele stabilite de legislatie.
Asadar, actualmente, suma totala a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate pe parcursul activitatii Fondului alcatuieste 36.182,2 mii lei.