Perioada 31 martie 2019 – 31 decembrie 2019
(deponenți-persoane fizice, plafonul de garantare constituie 20.000 MDL)