Perioada 31 martie 2020 – 31 decembrie 2020
(deponenți-persoane fizice și juridice de drept privat, plafonul de garantare constituie 50.000 MDL)