Perioada 31 martie 2022 – 31 decembrie 2022
(deponenți-persoane fizice și juridice de drept privat, plafonul de garantare constituie 50.000 MDL)