Perioada 31 martie 2023 – 30 septembrie 2023
(deponenți-persoane fizice și juridice de drept privat, plafonul de garantare constituie 50.000 MDL)