Plafonul de Garantare

MĂRIMEA PLAFONULUI DE GARANTARE ESTE 50 000 LEI MOLDOVENEȘTI

Plafonul de garantare reprezintă mărime absolută garantată a depozitelor unui deponent într-o bancă.

În conformitate cu Legea nr. 227 din 01.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 441-447, art. 703 din 30.11.2018, începînd cu 01 ianuarie 2020 nivelul plafonului de garantare constituie 50 000 (cincizeci de mii) LEI MOLDOVENEȘTI.

CRONOGRAMA NIVELULUI DE GARANTARE
(plafonului de garantare)

Începînd cu 01.01.2020

50 000 MDL

În baza Legii nr. 227 din 01.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al R.M. nr. Nr. 441-447/703 din 30.11.2018).

Începînd cu 01.01.2018

20 000 MDL

În baza Legii nr. 39 din 24.03.2017 pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al R.M. nr. 109-118/167 din  07.04.2017).

Începînd cu 01.04.2009

6 000 MDL

În baza Hotărârii Consiliul de administrație nr. 85/2 din 22.12.2008 privind determinarea plafonului de garantare (Monitorul Oficial al R.M. nr. 237-240/710 din 31.12.2008).

Începînd cu 01.07.2004

4 500 MDL

În baza art. 6 din Legea Nr. 575 din 26-12-2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-34/169 din 20.02.2004).