Plafonul de Garantare

fgds1

MĂRIMEA PLAFONULUI DE GARANTARE ESTE 20 000 LEI

Plafonul de garantare reprezintă mărime absolută garantată a depozitelor unui deponent într-o bancă.

În conformitate cu Legea nr. 39 din 24.03.2017 pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial Nr. 109-118, art. 167 din 07.04.2017, începînd cu 01 ianuarie 2018 nivelul PLAFONULUI DE GARANTARE constituie 20 000 (douăzeci de mii) LEI.

În conformitate cu Legea nr. 227 din 01.11.2018 pentru modificarea unor acte legislative, publicată în Monitorul Oficial Nr. 441-447, art. 703 din 30.11.2018, începînd cu 01 ianuarie 2020 nivelul PLAFONULUI DE GARANTARE va constitui 50 000 (cincizeci de mii) LEI.