Plafonul de Garantare

fgds1

MĂRIMEA PLAFONULUI DE GARANTARE ESTE 20 000 LEI

Plafonul de garantare reprezintă mărime absolută garantată a depozitelor unui deponent într-o bancă.

În conformitate cu Legea nr. 39 din 24.03.2017 pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, publicată în Monitorul Oficial Nr. 109-118, art. 167 din 07.04.2017, începînd cu 01 ianuarie 2018 nivelul PLAFONULUI DE GARANTARE constituie 20 000 (douăzeci de mii) LEI.