PROCEDURA DE COMPENSARE A DEPOZITELOR BANCARE

În cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, FGDSB compensează acestea depozite persoanelor fizice și juridice, atât rezidente cât și nerezidente, în limita nivelului de acoperire.

Data indisponibilității depozitelor se consideră data adoptării de către Banca Națională a Moldovei a deciziei de aplicare a instrumentelor de rezoluție sau de retragere a licenței și de inițiere a procesului de lichidare silită a băncii.

FGDSB începe compensarea depozitelor în cel mult 10 zile de la data indisponibilității depozitelor băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită.

În același timp, FGDSB publică un aviz prin care informează deponenții cu privire la compensarea depozitelor garantate, perioada în care aceasta va avea loc, metoda de plată, locul și numele agentului plătitor, dacă e cazul, precum și toate cerințele și formalitățile necesare pentru obținerea accesului la compensație. Avizul menționat este publicat pe pagina web oficială a FGDSB și distribuit prin orice mijloace pe care FGDSB le consideră necesare pentru a ajunge la un număr cât mai mare de deponenți, inclusiv prin platforme de comunicare socială, posturi de televiziune, de radio și ziare.

Plata depozitelor garantate se efectuează în lei moldovenești. Depozitele în valuta străină sunt compensate prin plata echivalentului lor în lei moldovenești la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilității depozitelor.

Plățile se efectuează integral în limita nivelului de acoperire, în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată, nemijlocit de către FGDSB sau prin intermediul unui agent plătitor. Agent plătitor este o entitate desemnată de FGDSB să compenseze deponenții unei bănci în cazurile în care depozitele acestora devin indisponibile. FGDSB poate selecta una sau mai multe bănci să acționeze în calitate de agent plătitor în procesul de compensare.

Plata depozitelor garantate poate fi efectuată și altor persoane în conformitate cu legislația Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moștenitor, etc.). Plata depozitelor garantate deschise în favoarea unui copil minor se efectuează către părinții sau tutorii/curatorii acestuia.

FGDSB nu este obligat să compenseze un deponent dacă, timp de 24 de luni până la data de indisponibilitate a depozitului, nu a existat nicio tranzacție legată de acest depozit (cont inactiv) și suma depozitului este mai mică decât costurile administrative pe care FGDSB le-ar suporta în legătură cu compensarea.

Orice depozite garantate nerevendicate rămân la dispoziția deponenților respectivi și pot fi revendicate în orice moment la FGDSB.