Proiectul Hotărârii pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

ANUNȚ

 PDF

NOTĂ INFORMATIVĂ

 PDF

PROIECT

 PDF

DOC