Cont bancar al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
Cont curent deschis la BNM
(pentru facturi fiscale)
Cont de decontare în SAPI
(pentru transferuri interbancare)
Cod fiscal: 40597018 Cod fiscal: 40597018
Cod BIC: NBMDMD2X Cod BIC: FGDBMD2X
Cod IBAN: MD67NB000000000000364271 Cod IBAN: MD37FG000000000000364271