Resurse

FGDSB administrează resursele Fondului de acoperire a depozitelor bancare în conformitate cu Legea 160/2023, care se utilizează pentru a compensa deponenții până la nivelul de acoperire în cazul în care depozitele din cadrul unei bănci devin indisponibile și resursele Fondului de rezoluție bancară în conformitate cu Legea 232/2016, care se utilizează potrivit deciziei Băncii Naționale a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție, pentru acoperirea necesităților legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluție.

Principala sursă de alimentare a fondurilor administrate de către FGDSB o constituie contribuțiile bancare.

Instituțiile membre ale fondului de acoperire a depozitelor bancare (bănci) depun trimestrial în acesta contribuțiile ordinare, determinate în funcție de valoarea medie trimestrială a depozitelor garantate, înregistrată în fiecare bancă. Cota anuală de contribuire a fiecărei instituții membre în fondul de acoperire a depozitelor bancare constituie 0,3 la sută din valoarea depozitelor garantate.

În fondul de rezoluție bancară băncile virează contribuțiile anuale, ajustate în funcție de profilul de risc al fiecărei bănci. Cuantumurile, tranșele, termenele-limită și forma de plată ale contribuțiilor se stabilesc de către Banca Națională a Moldovei, în calitate de autoritate de rezoluție.

Din contul mijloacelor disponibile ale fondurilor administrate FGDSB desfășoară activitatea investițională, completând mijloacele financiare ale ambelor fonduri cu venituri investiționale.

FGDSB asigură evidența distinctă în contabilitate a operațiunilor legate de constituirea, investirea și utilizarea resurselor financiare aferente garantării depozitelor și finanțării măsurilor de rezoluție bancară.

Bugetul anual aprobat al FGDSB se constituie în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (5) din Legea 160/2023 din mijloacele financiare transferate din fiecare fond administrat pentru acoperirea cheltuielilor operaționale.

Resursele financiare totale ale fondurilor administrate de FGDSB la situația din 31.03.2024 constituie:


Fondul de acoperire a depozitelor bancare (resurse destinate garantării depozitelor)

Fondul de rezoluție bancară (resurse destinate finanțării măsurilor de rezoluție bancară)