Resurse

organ

Mijloacele financiare ale Fondului pot fi constituite din:

a) vărsămîntul obligatoriu anual b) contribuțiile inițiale ale băncilor c) contribuțiile trimestriale ale băncilor
d) contribuțiile speciale ale băncilor e) împrumuturi f) veniturile din lichidarea creanțelor sale
g) veniturile din investirea mijloacelor sale h) veniturile din aplicarea penalităților de întîrziere i) alte venituri (donații, subvenții bugetare, ajutoare etc.)
j) mijloacele prevăzute de Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor

Vărsămîntul obligatoriu anual se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului și se achită anual de către băncile licențiate.

Mijloacele financiare prevăzute de Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor se utilizează doar în scopurile prescrise în Legea privind redresarea şi rezoluţia băncilor.

Celelalte surse de mijloace financiare formează resursele Fondului destinate garantării și se utilizează pentru onorarea depozitelor garantate în sistemul bancar.

Astfel, principala sursă financiară a mijloacelor destinate garantării depozitelor o constituie contribuțiile trimestriale încasate de la băncile participante la formarea resurselor Fondului. Băncile licenţiate trimestrial depun în Fond o contribuţie în funcție de gradul de risc atribuit de către BNM, în mărime de 0.08% sau 0.1% sau 0.12% din suma totală a depozitelor garantate în conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar şi Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.8 din 20.08.2004 cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, resurse financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor se completează cu veniturile din activitatea investițională.

EVOLUȚIA ACUMULĂRII RESURSELOR FONDULUI DESTINATE GARANTĂRII DEPOZITELOR*

RESURSELE FONDULUI DESTINATE GARANTĂRII DEPOZITELOR STRUCTURATE DUPĂ SURSA DE PROVENIENȚĂ*


*Datele sunt prezentate la situația din 30.06.2020.