Resurse

Mijloacele financiare ale Fondului pot fi constituite din:

a) vărsământul obligatoriu anual;f) veniturile din lichidarea creanțelor sale;
b) contribuțiile inițiale ale băncilor;g) veniturile din investirea mijloacelor sale;
c) contribuțiile trimestriale ale băncilor;h) veniturile din aplicarea penalităților de întârziere;
d) contribuțiile speciale ale băncilor;i) alte venituri (donații, subvenții bugetare, ajutoare etc.);
e) împrumuturi;j) mijloacele prevăzute de Legea cu privire la redresarea și rezoluția bancară.

Vărsământul obligatoriu anual se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului și se achită anual de către băncile licențiate.

Mijloacele financiare prevăzute de Legea privind redresarea și rezoluția băncilor se utilizează doar în scopurile prescrise în Legea privind redresarea și rezoluția băncilor.

Celelalte surse de mijloace financiare formează resursele Fondului destinate garantării și se utilizează pentru onorarea depozitelor garantate în sistemul bancar.

Astfel, principala sursă financiară a mijloacelor destinate garantării depozitelor o constituie contribuțiile trimestriale încasate de la băncile participante la formarea resurselor Fondului.
Băncile licențiate trimestrial depun în Fond o contribuție în funcție de gradul de risc atribuit de către BNM, în mărime de 0.08% sau 0.1% sau 0.12% din suma totală a depozitelor garantate în conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar şi Regulamentului cu privire la modul de calculare și plată de către bănci a vărsămintelor și contribuțiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație nr.8 din 20.08.2004 cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, resurse financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor se completează cu veniturile din activitatea investițională.

EVOLUȚIA ACUMULĂRII RESURSELOR FONDULUI DESTINATE GARANTĂRII DEPOZITELOR*

* La situația din 31.12.2020

RESURSELE FONDULUI DESTINATE GARANTĂRII DEPOZITELOR STRUCTURATE DUPĂ SURSA DE PROVENIENȚĂ*

* La situația din 31.12.2020