Statistici

Informații trimestriale
cu privire la depozite în sistemul bancar

În datele statistice numărul deponenţilor se determină prin însumarea datelor consolidate raportate de fiecare bancă, astfel încât o persoană care deține depozite la mai multe bănci este luată în evidenţă de mai multe ori.

Depozit eligibil – depozitul care nu este exclus de la garantare, respectiv acel depozit care îndeplinește condițiile stabilite de lege pentru compensarea acestuia în limita plafonului de garantare.

Depozit acoperit/garantat — acea parte din depozitul eligibil care nu depășește plafonul de garantare.