Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2016

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.138,1 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2016.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 280.529,6 mii lei.